DORADCY


Naszym celem jest połączenie doradców z plantatorami, dostarczając platformę do łatwego dzielenia się danymi i wiedzą.

obserwacje

Dostęp do obserwacji Twoich klientów

porady techniczne

Wysyłanie zaleceń


wdrażanie porad

Monitorowanie pól


raporty

Przejrzyste raporty klientów


 Zalecenia do obserwacji

Zapis obserwacji od Twoich klientów

Planowanie porad technicznych

Planer porad technicznych

Wdrażanie porad technicznych

Dostęp do ewidencji zabiegów klienta

Analiza przejrzystych raportów

Raporty Twoich klientów

Korzyści dla doradców

Poprawa komunikacji

Pomoc w bardziej efektywnej komunikacji z plantatorami. Dzielenie się informacjami i dostarczanie rekomendacji w czasie rzeczywistym.

Większa dokładność 

Precyzyjne porady tworzone na podstawie danych z konkretnych plantacji. System Greencloud daje możliwość śledzenia wdrażanych zaleceń. 

Poprawa efektywności 

Pomoc doradcom w bardziej wydajnej pracy poprzez automatyzację niektórych zadań, dzięki dedykowanemu plenerowi zabiegów agrotechnicznych.