KOOPERACJEPlanowanie i kontrola to fundamenty, dzięki którym możliwe jest uzyskanie produkcji na najwyższym poziomie oraz maksymalnego zwrotu z inwestycji

KPI's

Kontrola wydajności


Kontrola jakości

Spełnienie wymogów


Integracje

Wszystkie dane w jednym miejscu

Raporty

Przejrzyste raporty


Śledzenie wskaźników KPI 

Śledź wskaźniki KPI

Zgodność z przepisami

Kompletna baza danych o środkach chemicznych

Łatwe integracje

Integrujemy się z Twoimi rozwiązaniami

Przejrzyste raporty

Raporty, które dają szybki przegląd

Korzyści dla kooperacji

Monitoring gospodarstwa rolnego

Monitorowanie obecnych i historycznych warunków  pomoże przewidzieć potencjalne zagrożenia oraz zaplanować plony. Wszystkie dane z każdego gospodarstwa gromadzone są w jednym miejscu, aby podejmować lepsze decyzje na poziomie makro.

Skalowalność

Nasz system może obsługiwać większe ilości danych i może być dostosowany do specyficznych potrzeb i wymagań gospodarstwa rolnego. Pozwoli to na lepsze wykorzystanie zasobów i osiągnięcie większej efektywności w działaniu. 

Lepsze podejście do zarządzania ryzykiem

System zarządzania gospodarstwem rolnym może pomóc w identyfikacji i łagodzeniu ryzyka związanego z nietrafionymi decyzjami oraz działaniami agrotechnicznymi.