GOSPODARSTWO ROLNENaszym celem jest aby zarządzanie gospodarstwem było łatwe, niezawodne i możliwe dla każdego plantatora

ewidencja zabiegów

Śledzenie wszystkich działań w gospodarstwie


modele chorobowe

Zapobieganie szkodnikom i chorobom 

   

doradztwo

Zapobieganie szkodnikom i chorobom zwiększenie produkcji

baza ŚOR

Informacje o aktywnych składnikach, dawkowaniu, metodach aplikacji

Śledzenie zadań

Śledź wszystkie swoje zadania

 Kalkulowanie ryzyka chorób

Zarządzanie ryzykiem dzięki modelom chorobowym

Porady w oparciu o dane

Połącz się z doradcą


Wykaz środków ochrony roślin

Twoja lokalna baza danych o środkach chemicznych

Korzyści dla gospodarstw 

Zgodność z przepisami

Dokumentacja związana z produkcją jest często wymagana przez agencje regulacyjne lub partnerów biznesowych w celu potwierdzenia wysokiej jakości produkcji.

Lepsze zarządzanie zasobami

Monitoring umożliwia rolnikom śledzenie zużycia zasobów takich jak woda i nawozy, oraz wprowadzanie zmian w celu optymalizacji wykorzystania zasobów i zmniejszenia ilości odpadów.

Zwiększenie konkurencyjności

Dzięki dobrze opracowanemu i wykonanemu planowi można poprawić konkurencyjność swojego gospodarstwa i zwiększyć jego rentowność.